Otoczenie

  • Ogrodzenie oraz nasadzenia
  • Dojazdy i dojścia piesze – kostka brukowa betonowa wibroprasowana w kolorze szarym i grafitowym
  • Trawniki, nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych
  • Oświetlenie użytkowanego terenu
  • Monitoring użytkowanego terenu
  • Kanalizacja deszczowa