Inwestor

JS INWESTOR Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Wspólnej 55A

 

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000309491, NIP: 547-209-63-75, REGON: 240955724

PKO Bank Polski S.A. O/Bielsko-Biała, Nr rachunku: 66 1020 1390 0000 6302 0237 8529